Allaround animátor

Náplň práce: vykonávanie športových a fitness aktivít, ale aj práca s deťmi, oslovenie hostí na športovú aktivitu, príprava pomôcok na daný šport a ich údržba, osobná účasť na aktivite v prípade malého počtu hostí, účasť na večernom programe, kontakt s ľuďmi ( quest contact, small talk )